[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Nu er det igen muligt at ansøge om midler fra 10 millioner kroners puljen

I år ønsker Veterancentret for ansøgningsrunden 2013-14 overordnet at støtte nye tiltag og aktiviteter, der bredt anerkender veteraner og deres pårørende. Med afsæt i anerkendelsesindsatsen bør aktiviteterne tilstræbe muligheden for, at veteraner og deres pårørende sammen deltager i sociale fællesskaber. Veterancentret ønsker desuden at støtte aktiviteter bredt geografisk fordelt, hvor mange veteraner og pårørende involveres. Ansøgningsskema, vilkår og bestemmelser finder du her på siden.