[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veterancentret takker for den store interesse, og vi går nu i gang med at behandle de indkomne ansøgninger.

Veterancentret har i alt modtaget 50 ansøgninger fra en bred skare af frivillige og faglige organisationer samt enkeltpersoner.

Det forventes, at orientering om tildeling af midler finder sted ultimo december 2013.