[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

I forbindelse med indgåelsen af det nye forsvarsforlig 2013-2017 har politikerne på
Christiansborg valgt at forlænge 8 millioner kroner puljen, som støtter initiativer
på veteranområdet, så der nu er 10 millioner kroner til rådighed i indeværende
forligsperiode.

Det betyder, at den tidligere 8 millioner kroner pulje fremover vil hedde 10
millioner kroner puljen.

Ændringen betyder dog også, at det grundlag, hvorpå der tages beslutning om
tildeling af puljens økonomiske midler, endnu ikke er godkendt.  Veterancentret har
derfor besluttet ikke at lukke op for nye ansøgninger for 2014 den 1. maj som
planlagt, men vente indtil dette er på plads.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår der vil blive åbnet op
for ansøgninger for 2014. Men lige så snart det er på plads, vil det blive
annonceret her på hjemmesiden.

Ændringen skal ses som et udtryk for en politisk opbakning i form af økonomisk
støtte til de mange gode initiativer, tiltag og projekter, der hvert år finder sted
blandt de mange frivillige foreninger, faglige organisationer og øvrige aktører på
veteranområdet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Veteransekretariatet på telefon
7216 3400.

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger!