[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Det er KFUM's Soldatermission , der med hjælp fra en lang række sponsorer og
bidragydere bygger rekreationsboligerne. Et byggeri som den seneste tid har været sat på hold på grund af afklaringen af, om Høvelte kaserne skulle lukkes som følge af forsvarsforliget.

Oberst og chef for Den Kongelige Livgarde, Klavs Lawes, borgmester i Allerød
Kommune, Erik Lund, og landsformand for KFUM's Soldatermission , Jesper Hornstrup, satte officielt gang i byggeriet ved at tage et tredobbelt spadestik. Major Lars Højbak repræsenterede Veterancentret ved lejligheden.

Jesper Hornstrup sagde tillykke til Høvelte med boligprojektet, som han håbede ville blive til gavn og glæde for mange mennesker:
- Lignende boliger er taget i brug ved KFUM's Soldaterhjem i hhv. Holstebro og
Hvorup. Her er botilbuddet efterspurgt af dem, der 'tumler med tilværelsen' efter
hjemkomst , og jeg håber, at boligerne også her må blive rammen om en ny begyndelse, nyt liv og nyt mod, sagde Jesper Hornstrup.

Klavs Lawes takkede alle, der havde støttet boligprojektet og alle, der havde
deltaget i kampen for at bevare Høvelte kaserne:
- Danmark er sammenlignet med en række andre lande et foregangsland, når det gælder hjemvendte veteraner . I dag starter vi en ny æra i veteranpolitikken i det
nordsjællandske område, sagde han.

KFUM's Soldaterhjem bliver brugt både af veteranerne og af deres pårørende, og de fungerer som et holdepunkt mellem det civile og det militære liv.
Veteranerne kan som udgangspunkt bo i rekreationsboligerne i tre måneder, men det er muligt at forlænge perioden, så man kan bo i lejligheden i op til et år, hvis der er særlige omstændigheder.

Byggeriet af de nye boliger, samt renoveringen af det gamle soldaterhjem,  bl.a. med handicapvenlig indretning, kommer til at koste knap 10 millioner kroner. Pengene er skaffet ved hjælp af donationer fra forskellige fonde, foreninger og virksomheder. Blandt andet har AP Møllers fond bidraget med seks millioner kroner til projektet.

Høvelte er det tredje sted i landet, hvor KFUM's Soldatermission bygger boliger for veteraner.