[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Eksemplerne viser, hvordan et konstruktivt samarbejde mellem kommunernes sagsbehandlere og Veterancentrets socialrådgivere og job- og uddannelsesrådgivere kan bidrage positivt til veteranernes rehabiliteringsproces. Veterancentrets psykologer bistår ligeledes den enkelte veteran ved behov under hensyn til, at tavshedspligten ikke brydes uden samtykke i samarbejdet.

Da Veterancentrets indsats er forholdsvis ny og under fortsat udvikling, er eksemplerne konstruerede på baggrund af Veterancentrets erfaringer med fysisk og psykisk sårede veteraners rehabilitering med henblik på at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet i eller uden for Forsvaret. For veteraner, der ikke længere er ansat i Forsvaret, bistår Veterancentret den enkelte med psykologisk støtte og i forhold til at opnå et konstruktivt samarbejde med kommunen ved behov.

Du kan læse best practice casene her.