[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Du kan komme i betragtning, hvis du er ansat som konstabel, sergent eller officer i hæren. Fonden støtter også efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykke i tjenestetiden.

Fondens formål:

  • Fonden støtter fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten.
  • Fonden støtter efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykke i tjenesten.
  • Fonden belønner fastansat personel, der i særlig grad har udmærket sig i tjenesten ved redningsindsats, hvor menneskeliv eller værdier har været i fare - også selvom indsatsen ikke lykkedes.
  • Fonden belønner fastansat personel, der har deltaget i internationale missioner: det gælder konfliktforebyggende missioner, fredsbevarende missioner, fredsskabende missioner. Det gælder også humanitære missioner og lignende opgaver.

Sådan søger du fonden:

Ansøgninger med myndigheders påtegning, samt indstillinger skal sendes til:

"Hærens Regimenters Hjælpefond"
Hærens Operative Kommando
Att.: FULDM Helle-Merete V. Andersen, HR22
Postboks 59
7470 Karup J

Ansøgninger skal væres Hærens Operative Kommando i hænde senest 1. august 2013.