[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Undersøgelsen skal sikre, at arbejdsledige eller sygemeldte veteraner modtager den bedst mulige støtte med henblik på at komme i beskæftigelse.

Undersøgelsen finder sted sideløbende med Veterancentrets tilbud til kommunerne om at styrke jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor veteraner.

Undersøgelsen bygger på interviews med ledige og tidligere ledige veteraner, og forventes, at ville kunne bidrage til den fremtidige kommunale beskæftigelsesindsats.

Undersøgelsen har fire fokusområder:

  1. Veteraners oplevelse af beskæftigelsesindsatsen
  2. Veteraners forventninger til beskæftigelsesindsatsen
  3. Veteraners møde med medarbejderne i jobcentrene
  4. Veteraners reaktioner på mødet med medarbejderne i jobcentrene
Interviewene sammenlignes med eksisterende brugerundersøgelser, hvor andre ledige er blevet spurgt om deres oplevelser med jobcentre. Det skal afdække forskelle og ligheder mellem brugergrupperne.

Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort omkring april 2013.

For yderligere information om undersøgelsen og beskæftigelsesindsatsen kan Veterancentret kontaktes på telefon 7216 3400 og e-mail vetc-myn@mil.dk.