[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Det eneste, der kræves af dig,  er din lyst til at deltage.

Weekenden byder første dag på en introduktion til sejlads og afsluttes søndag med kapsejlads og præmieoverrækkelse. Læringskurven stiger, og det sociale samvær prioriteres højt.

Hvem kan deltage?

Der er kun plads til 15 veteraner. Pladserne er forbeholdt veteraner med fysiske mén og fordeles efter først til mølle-princippet. Pårørende og hjælpere til deltagende veteraner får også kost og logi samt mulighed for at følge sejladserne fra ledsagerbåde.

Hvad med overnatning?

Sønderborg Kaserne stiller belægningsstuer til rådighed for overnatning mellem lørdag og søndag.  Enkeltværelser kan mod beregning bestilles ved Hærens Sergentskoles LSE.

Pris

Prisen for at deltage er 250 kroner,  som dækker undervisning,  kost og logi.

Tilmelding

Send din tilmelding senest den 8. maj 2013 til Holgerclausen@hotmail.com eller på fsu-infsdb40@mil.dk.

Læs mere på:  
http://www.dhif.dk/sport/defaultDHIF.asp?sportID=26&id