[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veterancentret vil derfor gerne byde de ca. 120 medarbejdere, der skal overflyttes
til centret, velkommen - noget som allerede indledningsvist er gjort med et
velkomstbrev udsendt til de pågældende medarbejdere den 22. februar 2013.
Overflyttelsen vil ske løbende og pr. 1. april 2013 vil Veterancentret formelt
overtage ansvaret for alle veteraner i rehabilitering.

Veteranerne skal indgå i Veterancentrets Pulje. Det skal de, da de på grund af deres varige skader pådraget i forbindelse med international udsendelse ikke kan komme tilbage til deres tidligere tjeneste. I stedet skal de støttes i deres omstilling og gives bedst mulige vilkår for at kunne leve et fuldgyldigt arbejdsliv enten i
forsvaret eller udenfor. Omstillingen vil ske i tæt dialog mellem medarbejderen og
de fagpersoner ved Veterancentret, der er tilknyttet den enkeltes
rehabiliteringsforløb.

- Vi kan godt forstå, at nogle af de berørte medarbejdere har haft en vis ængstelse
i forhold til, hvordan hverdagen skal blive efter den forestående ændring. Vi vil
gøre vores yderste for at få overgangen, og tiden fremover, til at være så smidig
som mulig for medarbejderne. Vi har nu sendt velkomstbreve ud til de ca. 120
medarbejdere, der overflyttes til Veterancentret, bl.a. med besked om, at der i
forhold til den enkeltes rehabiliteringsforløb ikke vil komme til at ske de store
ændringer. Det skal understreges, at de veteraner, der har brug for støtte, skal
have den. Det ændrer overflyttelsen ikke på - jeg er overbevist om, at ændringen vil
understøtte vores bestræbelser på at yde den bedst mulige rehabilitering, udtaler
chef for Veterancentret, Oberst Jens Kåre Byrnak.

Veterancentret vil frem mod den 31. marts 2013 arbejde for at få en så grundig
overdragelse som muligt. Hensigten er, at forsvaret med én faglig indgang og
effektiv koordination sikrer endnu bedre muligheder for en god rehabilitering.
Veterancentret vil yde en helhedsorienteret, tværfaglig og professionel støtte til
gavn for den enkelte. Sådan har det været indtil nu og sådan vil det fortsætte.

Baggrund
Rehabiliteringsforløb i forsvaret er skræddersyede forløb med sigte på at omstille
varigt skadede medarbejdere til en anden jobfunktion end den hidtidige, hvad enten
det er i eller uden for forsvaret. Fx rettet mod videreuddannelse til et civilt job
eller omskoling til et andet job i forsvaret. Rehabiliteringen består af
koordinerede forløb i tæt samarbejde mellem en række fagområder i forsvaret og under inddragelse af andre offentlige aktører. I rehabiliteringen bistår Veterancentret
med job- og uddannelsesrådgivere, socialrådgivere og psykologer og aktiviteterne
rummer i samarbejde med øvrige myndigheder behandling og genoptræning,
generhvervelse af erhvervsevne, afklaring af sociale forhold samt
kompetenceafklaring og -udvikling.

Kontakt
Veterancentrets pressetelefon 72 16 35 26