[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

De veteraner fra kamppausestrukturen, der er varigt skadede, vil overgå til Veterancentrets rehabiliteringspulje, der forventeligt vil bestå af omkring 100 veteraner.

En af grundene til at overdrage ansvaret for de veteraner, der har varige fysiske og/eller psykiske skader til Veterancentret, er et ønske om at sikre en endnu bedre vej for veteranerne i deres omstilling til et andet liv – hvad enten det er i eller uden for forsvaret.

Med overflytningen af veteranerne til Veterancentret er forventningen dels at skabe en entydig kontakt for veteranerne ved, at chefansvaret – og dermed også det administrative ansvar – for veteranerne er forankret ét sted. Dels forventes det at sikre et endnu tættere fagligt samarbejde i rehabiliteringsarbejdet mellem centrets forskellige fagområder, der tæller socialrådgivere, job- og uddannelsesrådgivere og psykologer.

Det er centralt for forsvaret, at vi får taget endnu bedre hånd om de veteraner, der er blevet skadede i forbindelse med deres udsendelse af forsvaret. Det vil Veterancentret blandt andet bidrage til gennem den efterhånden mangeårige ekspertise, der ligger på rehabiliteringsområdet, ligesom centret fortsat vil udbygge sine kompetencer indenfor rehabilitering af veteraner med varige skader.

Der har været udført et stort arbejde ved forsvarets enheder og Veterancentret ser frem til det fortsatte samarbejde med forsvarets øvrige myndigheder omkring rehabilitering.

Hærens særlige kamppausestruktur forventes at blive lukket i marts 2013 og overførelsen vil ske i tæt dialog mellem Veterancentret, den enkelte veteran og forsvarets øvrige myndigheder.

Kontakt

For yderligere spørgsmål kan Veterancentrets pressetelefon kontaktes på 7216 3526.