[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Det fremgår af aftale om forsvarets ordning 2013-2017, at der skal gennemføres en
evaluering af veteranpolitikken.

Evalueringen har været forankret i en evalueringsgruppe under Forsvarsministeriets
ledelse med deltagelse af relevante ressortministerier, forsvaret, faglige
organisationer og centrale frivillige organisationer.

Rapporten med bilag kan læses på Forsvarsministeriets hjemmeside.