[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veterancentret åbner i løbet af foråret/sommeren 2014 op for en ny ansøgningsrunde.
Lige nu  afventer vi dog stadig den forsinkede udmelding på sidste års ansøgningsrunde 2013-14. Lige så snart dette er afklaret, vil vi også løfte sløret for  årets tema for dette års ansøgningsrunde.
 
Du kan dog altid søge puljens midler til dækning af udgifter i forbindelse med aktiviteter, der har til formål bredt at anerkende veteraner i forbindelse med hjemkomstparader, mindehøjtideligheder, flagdag og lignende. Men det kan også være til tiltag af forebyggende, støttende eller informerende karakter over for nuværende og kommende veteraner samt deres pårørende, der understøtter veteranpolitikkens formål og bidrager til at styrke indsatsen på veteranområdet. Sidst men ikke mindst kan det også være tiltag, der anerkender Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens indsats i internationale operationer.

For yderligere information kan du læse bestemmelsen om administration af 10 millioner kroners puljen, der er tilgængelig her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Veteransekretariatet på e-mail VETC-VS01@mil.dk eller VETC-VS02@mil.dk eller på telefon 72 16 32 06 eller 72 16 32 07.