[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

I forbindelse med indgåelse af forsvarsforliget 2013-17 besluttede kredsen af partier bag forliget, at der blev etableret en pulje med i alt 10 mio. kroner.
Puljens midler skal i forligsperioden støtte initiativer på veteranområdet, der tages af foreninger med flere.

På Veteransekretariatets side kan du finde en mere dybdegående artikel om hvilke foreninger mm., der har modtaget midler fra puljen.


10 mio. kr. puljen

Puljen består nu af to ansøgningsrunder – en forårsrunde og en efterårsrunde. 
For at give mulighed for en fleksibel understøttelse af Forsvarets indsats over for veteraner og pårørende, udmeldes ved annonceringen af efterårets runde et tema, som varierer fra år til år.


Veterancentret behandler for tiden (september 2014) de 35 ansøgninger, som vi har modtaget til aktiviteter til som ønskes gennemført i 2015.
Der er søgt støtte for et samlet beløb på ca. 6 mio. kr. og der forventes meddelt svar primo december 2014.


De næste ansøgningsrunder løber af stabelen i 2015. På Veteransekretariatets side, kan du læse mere detaljeret om de enkelte runder, herunder tema og de almindelige vilkår og retningslinjer. Her kan du også finde ansøgningsskemaet.


Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, de to ansøgningsrunder eller andet i forbindelse med 10 mio. kr. puljen, er du velkommen til at kontakte:

Major Lars Højbak – Telefon: 7216 3406 / E-mail: vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – Telefon: 7216 3407 / E-mail: vetc-vs02@mil.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.