[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Hvis psykisk sårbare og vanskeligt kontaktbare veteraner skal have støtte, må de professionelle møde veteranen i øjenhøjde med respekt og viden om soldaterlivet i krig. Udgangspunktet må være, at veteranen er "ekspert i eget liv".

Sådan kunne fagfolk i kommuner og regioner og andre praktikere på området flere gange høre fra talerstolen på Veterancentrets konference om psykisk sårbare og vanskeligt kontaktbare veteraner, som under stor bevågenhed fandt sted den 24. april 2014 på Axelborg i København.


Ikke kun veteraner - også andre borgergrupper
Med udgangspunkt i veteraner sigtede konferencen mod at besvare vigtige spørgsmål som, hvordan vi bliver bedre til det opsøgende arbejde rettet mod psykisk sårbare borgere, som er vanskelige at skabe kontakt til. Og det understregede 200 deltageres tilstedeværelse sammen med åbningstaler af forsvarsminister Nicolai Wammen, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, forsvarschef, general Peter Bartram og næstformand i KL's Social- og Sundhedsudvalg Lis Tribler.

Derudover var der flere faglige indlæg fra de fagfolk og praktikere, som hver dag arbejder på området - og det lige fra Rådet for Socialt Udsatte til
gadeplansmedarbejdere med fingrene på pulsen udi det opsøgende arbejde.


Konklusioner og det fremadrettede arbejde
På baggrund af konferencens indlæg, debatter ved bordene og den afsluttende
paneldebat kan følgende punkter fremhæves som muligheder i indsatsen fremadrettet:

  • Styrket samarbejde, koordinering og videndeling mellem regionerne, kommunerne, de frivillige organisationer og Forsvaret
  • Individuelt tilpassede indsatser - med udgangspunkt i den enkelte veteran
  • Mentor- og rollemodelsordning mellem velfungerende og sårbare veteraner