[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Konferencen, som retter sig mod fagfolk i kommuner og regioner samt andre praktikere på området, sigter mod at besvare vigtige spørgsmål som, hvordan vi med udgangspunkt i veteraner bliver bedre til det opsøgende arbejde rettet mod psykisk sårbare borgere, som er vanskelige at skabe kontakt til.


Det er hensigten med konferencen at udfolde området, så indsatsen ikke alene
omfatter veteraner, men så den også kan nyttiggøres for andre borgere med lignende problemstillinger.


Allerede stor opmærksomhed

Med sit fokus på en gruppe af borgere, som har brug for støtte, men som ikke selv opsøger den, har konferencen allerede fået stor opmærksomhed fra flere sider af. Forsvarsminister Nicolai Wammen og forsvarschef Peter Bartram er sammen med repræsentanter fra Danske Regioner og Kommunernes Landsforening blandt åbningstalerne på konferencen. Derudover vil der være flere faglige indlæg fra de fagfolk og praktikere, som hver dag arbejder på området - og det lige fra Rådet for Socialt Udsatte til gadeplansmedarbejdere med fingrene på pulsen udi det opsøgende arbejde.


Nye veje i indsatsen

Og det er ikke tilfældigt, at indlæggene på konferencen spænder bredt:
- Indsatsen overfor de psykisk sårbare og vanskeligt kontaktbare veteraner ligger i praksis på rigtig mange hænder. Det er på mange måder et komplekst arbejde og område, som fordrer, at vi i fællesskab løfter opgaven. Derfor er videndeling, erfaringsudveksling, netværk og idéer til nye veje i indsatsen helt afgørende for, at vi bedst muligt kan hjælpe de mennesker, som har behov for støtte, men som desværre ikke selv opsøger den. Og det skulle konferencen gerne være et godt afsæt for, siger Rikke Jannerup, projektleder i Veterancentret.


Konferencen afsluttes med en paneldebat med sigte på at debattere dagens indlæg, kaste nyt lys på indsatsen og den vej rundt forhåbentlig styrke arbejdet med psykisk sårbare og vanskeligt kontaktbare borgere i Danmark, herunder veteraner.


Læs mere og se konferencens fulde program