[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Som en del af den politiske aftale ”Aftale om styrket indsats for de danske veteraner” af 3. september 2014 er der afsat 30 mio. kr. i 2014 til etablering af nye være- og bosteder, samt renovering og udbygning af allerede eksisterende tilbud for veteraner.

Evalueringen af Veteranpolitikken sidste år viste et behov for at gøre mere for de særligt udsatte veteraner og et behov for at skabe nogle trygge rammer, hvor veteranerne kan mødes og være sammen.

For at komme i betragtning til puljen skal du udfylde ansøgningsskemaet, der findes her og sende det til Veteransekretariatet på vetc-ktp-vca@mil.dk

Ansøgningsfrist tirsdag d. 21. oktober 2014

Overordnet proces, når pengene fra puljen skal udmøntes:

  • Puljen åbnes for ansøgninger torsdag d. 9. oktober 2014
  • Ansøgningsfrist tirsdag d. 21. oktober 2014
  • Veterancentret vurderer ansøgningerne
  • Veterancentret sender tilsagn og afslag til alle ansøgere
  • Ansøgere kvitterer for tilsagn, samt de krav og retningslinjer, der følger med midlerne. Ansøger oplyser her også om bankoplysninger med henblik på udbetaling af midlerne
  • Veterancentret iværksætter udbetaling af midler forventeligt senest d. 15. december 2014