[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veteranområdet er et område med mange aktører. Politikere, frivillige og faglige organisationer, offentlige aktører, borgere og veteraner selv har mange forståelser og oplevelser omkring anerkendelse af veteraner.

Anerkendelse er på denne baggrund et begreb, der i sammenhæng med veteraner, er blevet vanskelligt at konkretisere, da det betyder mange ting for forskellige aktører.

Med udgangspunkt i veteraners perspektiver søger denne rapport at bidrage med et kvalitativt indblik i veteraners mange forståelser og oplevelser omkring anerkendelse.

Nogle vigtige konklusioner:
  • Veteranernes forståelse af anerkendelse er karakteriseret ved deres liv som borger og veteran
  • Veteranerne orienterer sig mod veteranpolitikkens anerkendelse
  • Veteranerne forstår anerkendelse som noget, der finder sted i deres daglige liv som borgere

Læs hele rapporten her