[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Torsdag den 19. marts var jeg inde og se Teaterkorpsets forestilling ’I Afghanistan skyder man med vandpistoler’. Jeg havde fornøjelsen af at være tilskuer, selvom forestillingen denne aften ellers var forbeholdt soldaternes pårørende. Skuespillerne formidlede med både alvor og humor, hvordan det er at være partner til en udsendt soldat. Hvad siger man til børnene, når de spørger, om der sker far noget, og kan man få fastmonteret sin telefon til hånden, så man altid hører den, hvis nu han skulle ringe? Der blev grinet på tilskuerrækkerne, og det var tydeligt, at mange af de fremmødte kunne genkende situationerne på scenen.

For mig var skuespillet et vindue ind til den verden, som jeg skal forsøge at komme nærmere en forståelse af i løbet af de næste tre år som ph.d.-studerende på Veterancentret.

Forsvaret har nemlig besluttet, at det er tid til at sætte fokus på familierne derhjemme til de udsendte soldater. Vi ved efterhånden en del om hvilke konsekvenser, det kan have for soldaten at være udsendt, men vi mangler viden om, hvad en udsendelse betyder for dem på hjemmefronten – de pårørende! Det vil jeg gerne være med til at ændre på med et projekt, jeg skal udarbejde for Veterancentret.

Pårørende til soldater er en bred gruppe, som spænder over alt fra forældre, bedsteforældre og nære venner til (tidligere) partnere og børn. Med mit projekt ønsker jeg at sætte fokus på børnefamilier, og jeg har netop valgt børnefamilier, da tidligere undersøgelser viser, at særligt denne pårørendegruppe kan opleve udsendelserne som en prøvelse for familielivet.

Jeg vil gerne være med til at kaste lys på den situation, som børnefamilier til danske soldater står i, så den støtte, der fremadrettet tilbydes børnefamilierne, også imødekommer deres særlige behov. Derfor har jeg brug for jeres hjælp! Har du børn med en soldat, som skal udsendes eller som har været udsendt, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale med dig om dine oplevelser, tanker, bekymringer og følelser forbundet med udsendelsen. Dit bidrag til projektet kan være alt fra en uformel samtale med dig som partner til soldaten til interviews med forskellige familiemedlemmer. Det vigtigste for mig er, at du/I har lyst til at medvirke og hjælpe mig til at få en større forståelse for jeres liv som børnefamilie op til, under og/eller efter en udsendelse.

Jeg håber meget at høre fra jer. I kan kontakte mig – helt uforpligtende – for at høre mere om projektet på telefon: 72 16 33 25 eller
mail: Maj.Heiselberg@anthro.ku.dk

Maj Hedegaard Heiselberg
Antropolog og ph.d.-studerende
Veterancentret