[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

"Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste" kan nu også tildeles personer, der er kommet til skade - fysisk og/eller psykisk - i Forsvaret helt tilbage til 1. januar 1948. Det er forsvarschefen, der tildeler medaljen.

”Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste”