[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvis en veteran er kommet til skade ved en FN-mission og ønsker at søge FN-erstatning, er det veteranen selv, der skal indhente materiale til sagen og udfærdige ansøgning til FN. Det kan være en omfattende, tidskrævende og omkostningsfuld proces, som derfor muligvis kan afholde veteraner fra at søge den erstatning, de kan have krav på.

Derfor har Forsvarsministeriet besluttet, at Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK), fremover skal yde støtte til veteraner i forbindelse med ansøgninger til FN-erstatninger. Chef for FAEK, Pernille Hershøj, er meget tilfreds med Forsvarsministeriets beslutning:

- Vi har længe arbejdet på at gøre processen enklere for vores FN-veteraner. At vi nu kan hjælpe med at forberede erstatningssagerne, betyder at vores veteraner, uanset hvor resursestærke de er, kan søge FN-erstatning. Det betyder også, at de slipper for udgifter til oversættelse og eventuel advokatbistand for at rejse krav om erstatning.

Niels Hartvig, formand hos veteranorganisationen De Blå Baretter, er glad for, at veteranerne fremover kan få hjælp til at søge FN-erstatning:

- Det er en stor anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark, at FAEK nu vil bistå i forberedelsen og klargøringen af den enkelte sag. Vi vil gøre alt for at være behjælpelige, hvor vi kan, siger Niels Hartvig og fortsætter: - Jeg håber, at FN så hurtigt som muligt får afklaret de nærmere betingelser særligt vedrørende ansøgningsfristen på 4 måneder, så for eksempel en Balkan-veteran med en psykisk skade kan få afklaret, om han er berettiget til at få FN-erstatning.

FN-erstatningen er en yderligere erstatning udover den generelle erstatning og godtgørelse som opnås gennem arbejdsskadesystemet og Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Om FAEK
Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) varetager arbejdsskade- og erstatningssager for medarbejdere i hele Forsvarsministeriets koncern og er organisatorisk forankret i Personalestyrelsen (FPS) i Ballerup.