[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin
Veterancentret har i fire år været det sted, hvor veteraner og deres pårørende kan få støtte og hjælp. Tanken dengang var, at i stedet for at veteranindsatsen var spredt ud forskellige steder i Forsvaret, skulle veteraner, pårørende og veteranaktører med ét telefonnummer kunne finde frem til de rette.

- Jeg synes, at det er lykkedes godt. Helt som den oprindelige hensigt var med Veterancentret, er vi blevet den koordinerende funktion, som binder de forskellige aktører på veteranområdet sammen, så vi kan tilbyde den enkelte veteran den bedst mulige hjælp, men omvendt er det også et område, hvor vi aldrig kan blive gode nok, og derfor stræber vi fortsat efter at gøre det endnu bedre siger oberst Jette Albinus, der er chef for Veterancentret.

Over hele landet
Veterancentret ligger i Ringsted på Sjælland med satellitter over hele landet – de største er placeret i Aalborg, Holstebro, Fredericia, Slagelse og Høvelte. Og der er tilknyttet en lang række af forskellige fagligheder til centret, som job- og uddannelsesvejledere, militærpsykologer, socialrådgivere, gadeplansarbejdere og forskere.

- Vi har en høj faglighed på centret. Vi arbejder med en helhedsorienteret indsats baseret på forskning indenfor området. Der bliver forsket i nye behandlingsmetoder for psykisk sårede veteraner og i de pårørendes forhold. Vi ser også på om apps kan indgå som støtte i behandlingen, siger Jette Albinus om nogle af de forskningsprojekter, der er sat i gang.