[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Hvordan uddanner militæret dets soldater, så deres robusthed styrkes før en udsendelse. Det var hovedspørgsmålet på dette års store konference for traumatiske stress-studier i New Orleans, hvor forskere og militærpsykologer fra Veterancentret også deltog.

- Vi brugte en stor del af tiden på at diskutere og udveksle viden om, hvordan vi kan fremme robustheden blandt militært ansatte. Spørgsmålet er hvordan, vi skaber et videnskabeligt og systematisk program for robusthedstræning hos soldaterne. Det er en udfordring, som alle de deltagende lande på konferencen har, siger chefpsykolog Anne Seehausen Hansen fra Veterancentret.

Mangler forskning
Australien, New Zealand, USA og Canada præsenterede deres robusthedstræningsprogrammer for soldater og resultaterne fra evalueringen af dem.

- Evalueringerne viste os, at der især er brug for tæt forskning i hvilke elementer fra programmerne, der reelt virker, siger Anne Seehausen Hansen, der understreger, at der mangler forskning i, hvordan robusthedstræningsprogrammerne effektivt integreres i soldaternes arbejdsliv og militær uddannelse.

Lovende program
Særligt det australske program ”BattleSMART” gjorde indtryk på de danske forskere og militærpsykologer.

- BattleSMART lærer soldaterne at teste, om deres oprindelige respons på en bestemt situation er den bedste respons. Hvis den ikke er den, så lærer BatttleSMART soldaterne, at identificere andre måder, som soldaterne kan bruge til at ændre responsen. Alt sammen for at fremme soldaternes optimale ydeevne, siger Anne Seehausen Hansen.

Drøftelse med chefer
Det næste skridt for Veterancentret er at indkalde relevante chefer i Forsvaret, som har med udarbejdelse af uddannelsesplaner at gøre. Formålet er at drøfte robusthedstræningsprogrammer med dem og gøre sig tanker om,
hvilket program der er velegnet til at træne de danske soldaters robusthed.

- Vores umiddelbare vurdering er dog, at uanset hvilket program, der er tale om, kræver det sandsynligvis en vis grad af tilpasning før en eventuel implementering i Forsvaret, siger Anne Seehausen Hansen.