[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann, Veterancentret

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (forkortes SFI) offentliggør i dag en ny kortlægning over hjemløse i Danmark. Optælling af hjemløse danskere viser, at 68 hjemløse er veteraner. Det er en marginal overrepræsentation af hjemløse veteraner sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

- 68 hjemløse veteraner lyder måske i første omgang ikke af meget. Men bag det tal har vi 68 ulykkelige historier om soldater, der har sat livet på spil for Danmark, og hvis familier og venner også lider under deres veterans skæbne, siger Rikke Jannerup, der er leder af den særlige indsats overfor hjemløse veteraner i Veterancentret kaldet Mentor- og beskæftigelsesrådgivningssektionen.

Psykiske lidelser
Rapporten viser, at langt hovedparten af de hjemløse veteraner har en psykisk sygdom, ligesom der også er mange, der har misbrugsproblemer. Det overrasker ikke Veterancentrets mentorer og beskæftigelsesrådgivere, som arbejder med de mest udsatte veteraner, fortæller en af dem, Marie Nielsen fra Veterancentret.

- Al forskning lavet i USA peger på det samme: At hjemløse med en veteranbaggrund i langt overvejende grad har en psykisk lidelse. Derfor skal vi hele vejen rundt om den enkelte veteran, når vi skal hjælpe ham eller hende, fra psykiatrisk behandling til eventuel afvænning, til socialfaglig rådgivning og relationsarbejde, siger Marie Nielsen.

Hovedparten af de hjemløse, der er blevet optalt i SFI-kortlægningen, er mellem 40-49 år, hvor den øvrige gruppe fordeler sig mere jævnt.

- SFI-rapporten peger her på, de hjemløse veteraner formentlig var udsendt som soldater på Balkan. Dengang var Forsvaret ikke opmærksomme nok på konsekvensen af at sende soldater i krig. Og det er desværre ikke en ukendt for os, at Balkan-veteranerne er nogle af dem, der oplever store problemer flere år efter deres udsendelse, siger Rikke Jannerup, der er leder af hjemløseindsatsen i Veterancentret.

Mulighed for bedre indsats
Det er første gang, at SFI undersøger veteraner som en selvstændig kategori af hjemløse, og tallene er derfor ventet.

- Med kortlægningen af de hjemløse veteraner kan vi i endnu højere grad målrette vores indsats der, hvor der er behov. Tallene viser, at 41 pct. af de hjemløse veteraner bor i Københavnsområdet, og derfor giver det god mening, at Veterancentret har påbegyndt arbejdet her. Nu er tiden til, at vi skal udbrede erfaringerne til resten af landet, siger Rikke Jannerup.