[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Hvor meget er der egentlig forsket i, hvordan det er at bo sammen med en veteran? Det spørgsmål kan nu besvares efter, Veterancentret i samarbejde med SFI har kortlagt området. I alt er der fundet 103 publikationer om pårørende til veteraner, der handler om psykosocial funktion og helbred hos partneren, børn og familien som helhed.

- Det er et enormt vigtigt område at få afdækket. Denne undersøgelse giver os et klart tegn på, hvad der er allerede er forsket i, men ikke mindst hvilke områder, der ikke har fået den store opmærksomhed, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen, der er forsker ved Veterancentret.

Amerikansk forskning dominerer
På trods af, at Danmark har haft omkring 31.000 udsendt i international mission indenfor de sidste par årtier, er der ingen skandinaviske publikationer.

- Det er tankevækkende, at langt de fleste publikationer er amerikanske, og at der kun er syv fra Europa. Det viser os, at der her er et område, der råber på opmærksomhed, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

Til gengæld er forskningen indenfor området, der kun tæller syv europæiske publikationer, så igen kun repræsenteret af to lande: Holland og Kroatien.

Familien er fraværende
De fleste af publikationerne omhandler partnerens mentale sundhed og forhold til sin veteran. Kun få af dem ser på hele familien og deres kontakt med andre uden for den primære familie.

- Det er interessant, at se på familiens kontakt med venner og bekendte, fordi vi ved fra den nyeste forskning, at veteraner med PTSD-lignende symptomer kan få det værre ved ikke at føle sig som en del af samfundet. Måske er det samme gældende for den belastede familie, hvis de kun omgås den nærmeste familie, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

Kortlægningen viser også, at der er få publikationer, der omhandler pårørende til kvindelige veteraner og pårørende til veteraner der har været udsendt til andre lande end Irak og Afghanistan.

- Vi ser også, at familier til fysisk skadede er svagt repræsenterede i forskningen, når det gælder deres helbred og psykosociale funktion. Det kan godt undre, fordi det må formodes, at en varig fysisk skade også i nogle tilfælde kan påvirke familiens psykosociale funktion, for eksempel isolere familien på grund af handicappet, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

Læs mere her