[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann

Tilmeldingen er netop startet til de tre nye samtalegrupper for børn og unge af krigsskadede veteraner, som starter til februar i Aalborg, Fredericia og Vordingborg.

Tilbuddet om samtalegrupper er startet i anerkendelsen af, at hele familien bliver påvirket, når en veteran oplever psykiske efterreaktioner som følge af en udsendelse.

- Børnene fortæller, at det kan være rigtig ensomt. Nogle føler sig anderledes og "dømt ude" af fællesskabet. Og det kan tage overskud fra det at gå i skole eller at være social med andre børn. På den måde kan en mistrivsel brede sig som ringe i vandet, siger gruppeleder og psykolog i Veterancentret Bente Skovby Burke.


Samtaler hjælper

I grupperne får børnene mulighed for at møde jævnaldrene, som også kender til det at bo og leve sammen med en psykisk udfordret veteran.  Og erfaringerne fra efterårets første to samtalegrupper i Høvelte og Holstebro er gode.

- Forældrenes tilbagemelding har været, at de oplever, at det har været super godt for børnene at møde og tale med andre ligestillede. Ja faktisk har forældrene også fået noget ud af at spise aftensmad sammen, imens børnene mødtes i gruppen. Det, synes de, har været en ekstra gevinst, fortæller Bente S. Burke, der selv fungerer gruppeleder i Høvelte.

Samtalegrupperne for børn og unge bliver kørt i et samarbejde med frivillige fra Familienetværket i perioden fra 2015 og frem til udgangen af 2017.

Finansieringen af projektet stammer fra en ekstra bevillig fra Folketinget målrettet veteraner og pårørende.

Du kan læse mere om tilbuddet i folderen.