[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Scandic Hotel i Odense lagde torsdag d. 24. september lokaler til en livlig debat om veteraners forhold. Anledningen var  daværende forsvarsminister Carl Holsts stormøde med veteranaktørerne, som skulle give ministeriet og Veterancentret inspiration til veteranindsatsen inden for tre konkrete emner: Beskæftigelse, forebyggelse og anerkendelse.

Hensigten er at skabe sammenhæng og koordination på veteranområdet. Og det var deltagerne på mødet meget ivrige efter, oplevede formanden for Danmarks Internationale Veteranorganisation, De Blå Baretter, Niels Hartvig.

- Jeg fornemmer i dag, at alle har lyst til at hjælpe hinanden. I stedet for at se hinanden som fjender, tænker vi i dag på, at vi har et fælles mål om både at hjælpe de 10 pct. skadede veteraner uden at glemme de 90 pct., siger Niels Hartvig.

Mange ildsjæle
Også foreningen Skadede i Internationale Operationer, SIOPS Danmark, var glade for invitationen og mødets åbne form.

- Jeg tror, at mange af mine medveteraner - især de psykisk sårede - kan få gavn af det her møde. Før var det en lille gruppe af gamle mænd, der diskuterede veteranindsastsen. For første gang er det også dem på gulvet – græsrødderne - der er med om bord, siger Benjamin O. Yeh fra SIOPS Danmark.


Daværende forsvarsminister Carl Holst (yderst til højre) var glad for de mange gode indspark til regeringens servicetjek.

Fri debat
Efter at have været rundt om de tre opstillede emner, blev ordet givet frit til de 150 opmødte. Her benyttede flere sig af chancen for at lufte andre idéer og emner, heriblandt også hærprovst Thomas H. Beck.

- Vi skal også tænke med, at vi har gamle veteraner, der går på pension. Og vi har brug for en psykiatriskafdeling for de ældre krigsveteraner, så de er knyttet til det samme sted, sagde han.

De mange forslag blev noteret hos Veterancentrets medarbejdere og chef, oberst Jette Albinus.

- Først og fremmest har jeg fået en masse gode konstruktive input fra en lang række veteranaktører. Jeg står med en glad følelse af, at rigtig mange vil rigtig meget på veteranområdet, sagde hun efter mødet.