[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

En tur ned til stranden og snobrød over bål. Det er en del af en god ferie for familien. Nu kan du søge støtte til at afholde ferielejr for veteraner med børn. Målet er at rykke veteraner og deres familier væk fra dagligdagen og over i et andet miljø, som kan give hele familien en pause fra hverdagen sammen med deres nærmeste.

Med den styrkede veteranindsats har Forsvarsministeriet bedt Veterancentret om at fordele de penge, der er afsat i perioden 2014-17. Puljen støtter ferielejre for veteraner og deres børn, og aktiviteterne skal tilbyde en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre veteran-familier.

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2015-17 (i alt 4 mio. kr.) til ferielejre eller tilsvarende aktiviteter.

Sommerlejr 2015 har ansøgningsfrist den 16. marts 2015. Udmelding om tilsagn/afslag vil være medio april 2015.

Sommer 2016 har ansøgningsfrist for den 1. september 2015. Udmelding omkring tilsagn/afslag vil være primo oktober 2015.

Puljens midler kan søges:
• Til dækning af udgifter i forbindelse med sommerlejre og tilsvarende aktiviteter.
• I princippet af alle, men midlerne henvender sig primært til frivillige foreninger, der arbejder på veteranområdet.

Veterancentret forbeholder sig ret til at prioritere ansøgninger som:
• Efterlever ovenstående formål.
• Økonomisk set vurderes at have en fornuftig balance i forhold til deltagerantallet.

Ved ansøgning om midler anvendes ansøgningsskemaet her, der i udfyldt stand, sammen med relevante bilag, sendes til Veterancentret på e-mail; vetc-ktp-vca@mil.dk.

Ansøgerne forpligter sig til at overholde de i tilsagnsskrivelserne beskrevne forhold, herunder fremsende tilbagemeldinger på de gennemførte aktiviteter.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Major Lars Højbak – Telefon: 7216 3406 / E-mail: vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – Telefon: 7216 3407 / E-mail: vetc-vs02@mil.dk