[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Skumfiduser der smelter over bål, og børn får lov at lege helt frem til sengetid. Den danske sommer indbyder til hyggeligt samvær for hele familien, også for veteraner.

Du og din forening kan nu søge støtte til at afholde ferielejr for veteraner med børn næste år. Målet er at rykke veteraner og deres familier væk fra dagligdagen og give hele familien en pause fra hverdagen sammen med deres nærmeste.

Frist til september
Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgningerne til ferielejre eller tilsvarende aktiviteter, som der er afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2015-17 (i alt 4 mio. kr.) som en del af den styrkede veteranindsats. Puljen støtter ferielejre for veteraner og deres børn, og aktiviteterne skal tilbyde en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre veteran-familier.

Sommer 2016 har ansøgningsfrist for den 1. september 2015. Veterancentret sigter efter at give tilsagn eller afslag på ansøgningerne primo oktober 2015.
Puljens midler kan søges:
  • Til dækning af udgifter i forbindelse med sommerlejre og tilsvarende aktiviteter. 
  • I princippet af alle, men midlerne henvender sig primært til frivillige foreninger, der arbejder på veteranområdet.
Veterancentret forbeholder sig ret til at prioritere ansøgninger som:
  • Efterlever ovenstående formål.
  • Økonomisk set vurderes at have en fornuftig balance i forhold til deltagerantallet.

Ved ansøgning om midler anvendes ansøgningsskemaet her, der i udfyldt stand, sammen med relevante bilag, sendes til Veterancentret på e-mail; vetc-ktp-vca@mil.dk.
Ansøgerne forpligter sig til at overholde de i tilsagnsskrivelserne beskrevne forhold, herunder fremsende tilbagemeldinger på de gennemførte aktiviteter.