[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Tusinder af børn vokser op i familier, hvor far eller mor er soldat. Præcis hvordan det påvirker børnene er usikkert. Derfor er der blevet nedsat en arbejdsgruppe i NATO, der skal belyse emnet.

- Vi ved fra hidtidige undersøgelser fra blandt andet USA og Canada, at det at være barn af en militært ansat potentielt påvirker alle faser af et barns liv. Blandt andet kan barnets trivsel påvirkes som følge af en forælders fravær i forbindelse med udsendelse i international tjeneste, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen, der er forsker ved Veterancentret.

Problemet er dog, at undersøgelserne har haft en lav svarprocent, og at det har været svært at følge børnene over tid.

- Netop derfor er der blevet efterlyst en mere objektiv information om for eksempel skoleresultater, brug af sundhedsvæsenet og forekomsten af mental sygdom blandt disse børn fra militære familier, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

Danske resultater
Danmark er internationalt kendt indenfor registerbaserede undersøgelser, da danskere via CPR-registret følges fra vugge til grav.

- Det betyder, at der er så godt som 100 procent mulighed for at følge børn og voksnes trivsel over tid. Veterancentret er i øjeblikket i gang med en registerbaseret undersøgelse af trivsel blandt børn af veteraner i samarbejde med SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. En undersøgelse som NATO ser frem til resultatet af, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

Trivsel blandt børn af veteraner vil blive sammenlignet med en kontrolgruppe bestående af børn af ikke-veteraner for at svare på, hvorvidt udsendelser påvirker trivsel blandt børn af veteraner – og herunder også børn af veteraner med psykiske efterreaktioner.