[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

For ganske få år siden kunne københavnerne den 5. september se de store kampbidrag fra Afghanistan marchere gennem gaderne og tage opstilling sammen med soldater fra Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet, politi og beredskabsfolk på Christiansborgs Slotsplads. Det er slut nu.

- Det er rigtigt, at Forsvaret ikke længere har mange kampenheder i Afghanistan, men vi er stadig dybt engagerede i missioner rundt om i verden. Alene i Operation Inherent Resolve er der 234 udsendte soldater, og Forsvaret har stadig 183 soldater i Afghanistan, og sammen med de andre bidrag til for eksempel Kosovo og enkeltmandsudsendelserne er der stadig mange veteraner, der fortjener det officielle Danmarks anerkendelse og hyldest, siger oberst Jette Albinus.

Obersten er dog ikke blind for, at det kan være svært at fastholde opmærksomheden på veteranerne efter de store udsendelser.

- Vi må ikke glemme, at de veteraner, vi har, har vi for altid, men hvis der ikke kommer nye veteraner til, så tror jeg, at der ligger en udfordring i at få anerkendelse til at være noget, der sker bredt og hele tiden.


Oberst Jette Albinus har været udsendt flere gange. Her i Afghanistan.


Vi glemmer dem aldrig
Anerkendelse af veteraner er en væsentlig del af veteranpolitikken fra 2010, og den finder ikke sted kun på Flagdagen.

- Jeg så gerne, at Forsvaret generelt tager større ejerskab i de aktiviteter, vi sætter i gang. Jeg kunne da godt forestille mig, at Flagdagen kom til at fylde mere ude ved enhederne. Som soldat og pårørende kommer den vigtigste anerkendelse fra Forsvaret og soldaterkammerater. Så det kunne måske være dagen, hvor veteraner og deres familie kunne have en hyggelig dag sammen, så veteranen oplever, at Forsvaret aldrig glemmer dem, siger Jette Albinus.

Det handler også om anerkendelse fra det civilsamfundet, og på det område er Jette Albinus åben for nye ideer. For eksempel håber hun, at veterankortet med tiden tilføjes flere fordele.

- Men bare det at se så mange uniformer i alle de byer, som holder Flagdag, er med til at minde folk om, at vores veteraner faktisk har ydet en enorm indsats ude i verdens brændpunkter.