[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann, Veterancentret

Frem til og med den 1. september 2016 kan du søge om midler fra 10 mio. kr. puljen til initiativer på veteranområdet.  Temaet for ansøgningerne i 2017 hedder denne gang samarbejde.

Her vil Veterancentret i behandlingen af ansøgningerne have fokus rettet mod initiativer, der bliver gennemført i et samarbejde med en eller flere aktører på veteranområdet, fortæller major Lars Højbak fra Veterancentret.

- Vi vil gerne opfordre til, at flere tænker på tværs af veteranområdet og går i dialog med andre aktører. Det kan altså være to eller flere foreninger eller organisationer, der lokalt gennemfører et arrangement for veteraner og deres pårørende. Om der er tale om et arrangement i forbindelse med en højtid, flagdagen den 5. september eller andet, er helt op til ansøgerne, siger Lars Højbak, der ser frem til at modtage ansøgningerne.

Fristen for ansøgninger er 1. september 2016. Læs mere om 10 mio. kr. puljen og hvilke vilkår, der gælder, når du skal ansøge puljen.