[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

150 veteranaktører mødtes i september 2015 for at udveksle ideer og dele erfaringer. Det var startskuddet på regeringens servicetjek på veteranområdet.

- Mødet udmøntede sig i en masse ideer og konstruktive input fra deltagerne, som vi efter stormødet sammenfattede. Nu er tiden inde til at mødes med repræsentanter for veteranaktørerne til en række rundbordssamtaler, siger oberst Jette Albinus, der er chef for Veterancentret.

Tre temaer
Stormødet havde tre opstillede temaer, som omfattede beskæftigelse, forebyggelse og anerkendelse.

- De tre temaer gav grobund for frugtbare drøftelser med mange idéer og forslag. Blandt andet blev samarbejde på tværs af sektorer fremhævet, ligesom det stod klart, at temaet forebyggelse naturligt omfatter den behandlende indsats. Servicetjekket er ikke afgrænset til de tre temaer. Stormødet viste også et behov for, at en række andre emner medtages i det videre arbejde, siger Jette Albinus

Kvalificerer drøftelser
Formålet med rundbordssamtalerne er, at de skal skabe yderligere sammenhæng og koordination på veteranområdet.

- Det er meningen med rundbordssamtalerne, at vi sammen med veteranaktørerne skal se på forbedringsmuligheder for veteraner og kvalificere drøftelserne fra stormødet yderligere, siger Jette Albinus.

Hele arbejdet, der begyndte på stormødet, forventes at løbe til medio 2016.