[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Hele døgnet på alle årets 365 dage er Veterancentrets døgntelefon åben for de veteraner og pårørende, der har behov for et akut råd eller en støttende samtale.

Desværre har der været driftsforstyrrelser på telefonen i enkelte perioder, og det kan muligvis have betydet, at nogle har ringet forgæves til døgntelefonen.

De tekniske udfordringer er nu løst, og døgntelefonen er fuldt funktionsduelig.