[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Størstedelen af de udsendte soldater vender hjem uden nævneværdige symptomer på PTSD eller depression. Det viser rapporten ’Veteraners psykiske velbefindende 7-8 måneder efter hjemkomst. Undersøgelse af udsendte til Afghanistan i perioden februar-august 2013’, der er udgivet af Veterancentret.

Den nye undersøgelse bekræfter tidligere resultater fra hold 7, der var i Afghanistan i 2009. I begge undersøgelser konstaterer Veterancentret dog en stigning i symptomer på både PTSD og depression 7-8 måneder efter hjemkomst, hvor knap tre procent af de udsendte oplever væsentligt forhøjede symptomer på PTSD eller depression. Og det selvom missionen i Afghanistan har udviklet sig fra hold 7 til hold 15.

- På trods af et andet trusselsniveau og et forskelligt operationsmønster på ISAF hold 15 sammenlignet med ISAF hold 7 er veteraner ramt af PTSD- og depressionssymptomer ikke signifikant lavere blandt ISAF 15-veteranerne. Det peger på, at der fortsat er behov for opmærksomhed på de hjemvendte soldaters psykiske problemer, og at problemerne kan udvikle sig over tid, siger ph.d. og chef for Videncentret ved Veterancentret, Søren Bo Andersen.

Nye spørgsmål at besvare
Derfor er der stadig brug for mere viden på veteranområdet. Undersøgelsen af de udsendte soldater fra ISAF hold 15 bliver derfor også fulgt op af en ny spørgeskemaundersøgelse fra Veterancentret.

Først i marts sender Veterancentret nye spørgeskemaer ud til de udsendte for at kortlægge, hvordan det går dem 2,5 år efter, de kom hjem fra Afghanistan. For ISAF hold 7 kunne Veterancentret se, at der skete en stigning af antallet af soldater, der oplevede forhøjede symptomer på PTSD eller depression efter 2,5 år.

- Vi er meget bevidste om, at det har menneskelige konsekvenser at gå i krig, og at problemerne ikke bare forsvinder, når veteranerne kommer hjem. Indsatsen er blevet styrket væsentligt de senere år – både overfor veteranerne og deres nære familie med for eksempel PREP-kurser og samtalegrupper for børn og unge, siger Søren Bo Andersen, chef for Videncentret ved Veterancentret.