[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veterancentret tilbyder i perioden 2015-2017 børn og unge til veteraner med psykiske efterreaktioner at deltage i samtalegrupper.
Undervejs evalueres initiativet, og dette har givet anledning til en procesevaluering om hvordan det er gået med at sætte dette initiativ i søen.
”Vi har lært en masse om, både hvordan samtalegrupperne får de optimale vilkår, og om hvordan vi bedst evaluerer dem”, siger projektleder for evalueringen, Jeanette Bonde Pollmann fra Veterancentret.
”Fx har vi erfaret, at det er af stor betydning hverken at have for få eller for mange børn med i gruppen, og at 6-8 børn er det optimale”.

Børnene, forældrene og gruppeledernes oplevelser
Evalueringsrapporten består af børnene, forældrene og gruppeledernes oplevelser med at deltage i og lede samtalegrupperne. Erfaringerne fra evalueringen har medført at initiativet er blevet tilpasset, og rapporten kommer med anbefalinger til, hvad der er vigtigt at have opmærksomhed på i afvikling af samtalegrupperne.
”Det er rigtig dejligt at kunne se af forældrenes besvarelser samt af at tale og være sammen med børnene, at de har fundet det rigtig meningsfuldt for deres børn at deltage i”, fortsætter Jeanette Bonde Pollmann.
”Vi har erfaret, at det ikke er helt nemt at få børn til grupperne, og vi kan blive endnu bedre til at rekruttere børn til grupperne, så der bliver mindst mulig afstand for børn og forældre at køre”.

Hvor, hvornår og hvordan
Samtalegrupperne bliver afholdt fra 2015-2017 forskellige steder i landet. De afholdes som et forløb på 10 gange, hvor man mødes en gang om ugen fra kl. 17-19 og starter med at spise aftensmad sammen.
Børnene opdeles i aldersgrupper fra 8-12 år og 12-16 år, og laver øvelser og lege sammen, mens der for forældrene er oplæg og socialt samvær.
Udover denne procesevaluering udarbejdes en virkningsevaluering i udgangen af 2017.

Download rapport