[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Den 1. april var der sidste frist for at søge forårsrunden af 10 mio. kr. puljen, og efter en kort gennemgang af ansøgningerne kan Veterancentret konstatere en rekordstor interesse for puljens midler.

- Vi har modtaget hele 69 ansøgninger fra 34 ansøgere i forårsrunden. Ansøgerne håber på alt lige fra 3.000 kroner til 2,2 millioner til hver deres formål, der skal komme veteraner og pårørende til gode, siger major Lars Højbak fra Veterancentret, der er glad for, at der er så mange med gode idéer på veteranområdet.

I bunken finder han blandt andet mange ansøgninger til aktiviteter i forbindelse med Flagdagen d. 5. september, men også genforeninger for veteraner og øvrige aktiviteter for veteraner og pårørende.

Svar i juni
10 mio. kr. puljen blev oprettet i forbindelse med forsvarsforliget 2013-2017, hvor partierne bag forliget etablerede en pulje med i alt 10 mio. kr., som skal uddeles til initiativrige frivillige foreninger henover hele forligsperioden frem til 2017.

I alt har de mange ansøgere i forårsrunden 2016 søgt midler for ca. 7 millioner. Det er langt mere, end den million som Veterancentret forventer at skulle uddele i årets forårsrunde.

- Vi vil nu læse de mange ansøgninger grundigt igennem og begynde sagsbehandlingen, og vi håber at kunne sende alle ansøgerne et svar på deres ansøgninger i midten af juni, siger Lars Højbak.

Næste mulighed for at søge 10 mio. kr. puljen er omkring sommerferien, hvor efterårsrunden 2016 åbner for ansøgninger. Temaet for efterårsrunden er endnu ikke fastlagt, men de almindelige krav til ansøgningerne her vil gælde. Blandt andet er det vigtigt, at aktiviteterne, der søges midler til, skal gennemføres i 2017.