[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Ideer var der nok af, da over hundrede veteranaktører mødtes i Odense i september sidste år. Nu er det næste del af processen blevet gennemført.

- Vi har været i gang med en proces, hvor en masse konstruktive og gode ideer fra stormødet skulle høres og drøftes mere detaljeret af veteranaktørerne. Det har vi så gjort ved seks rundbordssamtaler, hvor vi ved hver samtale har brugt en lille dag på intensive drøftelser om emnerne, siger oberst Jette Albinus, der er chef for Veterancentret.

Rundborgssamtalerne sker på baggrund af regeringsgrundlaget, der siger, at veteranindsatsen skal have et servicetjek. Det er meningen, at stormødet og de efterfølgende rundbordssamtaler skal danne baggrund for en opdatering af de veteranpolitiske målsætninger.

- Jeg synes, at de fremmødte er gået til opgaven med entusiasme for at drøfte forbedringsmuligheder på området. Det handler både om, hvordan de tiltag, der allerede eksisterer, kan forbedres og optimeres, og om mulige nye supplementer, siger Jette Albinus.

De ni temaer, der blev drøftet, var: Anerkendelse, udvælgelse, forberedelse, hjemme og ude, hjemkomst og opfølgning, når skaden er sket, forskning og udvikling, den frivillige indsats og oplysning, kommunikation og dialog.

- Det næste, der kommer til at ske, er, at ideer og forslag fra rundbordssamtalerne bliver bearbejdet til et samlet materiale. Når det er sket, så skal det blandt andet høres i Veteranforum, som vi afholder her på Veterancentret, siger Jette Albinus.