[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

På trods af hedebølge i lokalet og resterne af en bytur i blodet var der mødt 14 sprogofficerskadetter op i Ringsted for at få en briefing om Veterancentret.

- De var utroligt spørgelystne, og det er rigtigt dejligt at holde oplæg for så engagerede tilhørere, siger Louise Wrist Sørensen, der sammen med sin kollega Thomas Renard holdt briefingen.

Besøget var det sidste på kadetternes tur rundt i Forsvaret, hvor de blandt andet har besøgt Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet for at få en større forståelse af Forsvaret.

- Vi kunne fortælle dem om den indsats, som Veterancentret yder før, under og efter en udsendelse. De spurgte ind til fremstillingen af veteraner i medierne som stærkt psykisk skadede, og vi kunne fortælle dem, at langt de fleste vender hjem som helstøbte mennesker - mange tilmed berigede, siger Louise Wrist Sørensen.

Kadetterne er i gang med at uddanne sig til sprogofficerer i arabisk. De er færdige i sommeren 2017 og bliver forventeligt udsendt til Irak.