[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann

Kaffe på kanden og en snak med andre ligesindede er essensen i mange af de veteran- og pårørendecaféer som er skudt op rundt omkring i landet. Og står det til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet skal de danske veteraner have muligheden for at mødes endnu flere steder.

Derfor har ministeriet afsat seks millioner kroner i 2016 til at styrke lokale initiativer, der tilgodeser behovet for mødesteder for veteraner og deres pårørende.

Chefen for Veterancentret, oberst Jette Albinus, ser initiativet som en god mulighed for at styrke sammenholdet mellem veteraner.

- Generelt føler hovedparten af veteranerne sig mere beriget end belastet af deres tid som udsendt. Her vil de få en ramme til fortsat at dyrke det kammeratskab, de har haft som udsendte soldater. Men der er også nogen, der kommer hjem med psykiske, sociale og fysiske vanskeligheder, og her vil et kulturhus drevet af lokale kræfter skabe en brobygning, så veteranerne og deres pårørende føler sig som en del af lokalsamfundet, siger oberst Jette Albinus.

Det lokale og kommunale islæt er et bærende princip for Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg, der udtaler sig i en pressemeddelelse:

- Kommunerne har nu en unik mulighed for at skabe aktiviteter drevet af lokale kræfter, hvor også veteraner og deres pårørende kan komme både før og efter, de har været udsendt. Vi har her at gøre med soldater, der har ydet en stor indsats for Danmark, og det har vi i regeringen meget stor respekt for. Men vi er også bevidste om, at det kan have konsekvenser for den enkelte soldat og de pårørende at være udsendt, og derfor sætter vi nu det her initiativ i søen. Det tror jeg, at alle vil få gavn af samtidig med, at udvalgte lokalområder får et løft.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet regner med, at 3-6 kommuner bliver udvalgt til projektet på baggrund af de ansøgninger, ministeriet ønsker at modtage inden d. 1. september.