[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Militærpsykologer og beskæftigelseskonsulenter fra Veterancentret rejser i uge 43 til Grønland og uge 46 til Færøerne for at møde de to øers veteraner. Baggrunden er regeringens servicetjek, hvor veteranindsatsen for færøske og grønlandske veteraner skal klarlægges for at sikre, at veteranindsatsen slår igennem i hele Rigsfællesskabet.

- Det første skridt bliver at møde veteranerne for at høre, om der er barrierer, der gør, at de ikke kan drage nytte af den støtte, som Veterancentret tilbyder veteraner, siger oberstløjtnant Kristian Malver fra Veterancentret.

Udover at mødes med veteranerne inviterer Veterancentret også fagfolk fra ministerium, kommuner, sundhedsvæsen og andre praktikere på veteranområdet til at deltage i en workshop.

- Målet er, at veteranindsatsen er udbredt i et relevant omfang, der er tilpasset de lokale forhold i henholdsvis Grønland og Færøerne med udgangen af 2017, siger Kristian Malver.


Undersøgelsen skal klarlægge:
• Antallet af veteraner bosiddende i Færøerne og Grønland
• Kommunalt og regionalt samarbejde
• Rådgivning om beskæftigelse og økonomisk rådgivning med videre
• Psykologstøtte
• Samarbejde og inddragelse af frivillige organisationer
• Styrkelse af kommunikationen til veteraner og pårørende