[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Veterancentret har siden maj intensiveret arbejdet med at afdække forhold omkring selvmordstruede veteraner i Task Force Selvmord, hvor socialrådgivere og militærpsykologer i tæt samarbejde undersøger området. Gruppen ser blandt andet på de procedurer, der træder i kraft i mødet med selvmordstruede veteraner.

”Målet er at udvikle videre på vores best practices for selvmordstruede veteraner. Et af de punkter, som vi nok har forsømt, er at dele vores viden med de frivillige veteranaktører”, siger chefpsykolog Anne Seehausen Hansen fra Militærpsykologisk Afdeling ved Veterancentret.

Derfor er der nu planlagt to dagsarrangementer for de frivillige, hvor Veterancentret vil opdatere de frivillige veteranaktører med den nyeste viden, som centret har på området, og udveksle erfaringer med aktørerne.

Bredt samarbejde
Veterancentret er i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse om, hvordan Forsvaret yderligere sikrer, at det er mentalt
robuste mennesker, der bliver rekrutteret. Centret er også i dialog med de faglige foreninger og Center for Selvmordsforskning om en tidlig forebyggende indsats. Ligesom Forsvarets kontaktofficerer, der kender soldaterne, veteranerne og deres pårørende er inddraget i gruppens arbejde.

”Udover at få de store spillere i tale så er det også vigtigt for os at arbejde tæt sammen med kontaktofficerer ude ved enhederne. Ofte kender de veteranen og kan sammen med Veterancentret sparre om, hvad der kan hjælpe den
enkelte veteran”, siger militærpsykolog Elías Kristjánsson, der leder afdelingen for internationale operationer ved Veterancentret.

Samtidig understreger militærpsykologen, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Både over for veteranen og vedkommendes pårørende.

”Vi har en meget kort responstid ved selvmord og selvmordsforsøg, så vi hurtigt får kontakt til de involverede. Så kan vi sammen med dem vurdere, hvad der er behov for og hvornår”, siger Elías Kristjánsson.

Kigger til udlandet
Veterancentret deltager i foråret 2017 på en NATO-konference om selvmord, men har også vendt blikket mod udlandet.

”Vi ser altid på, om nogle af vores udenlandske samarbejdspartnere har erfaringer, som vi også kan trække på. Lige nu er Norge meget interessant, fordi de har høstet en række erfaringer om selvmord og selvmordsforsøg blandt deres veteraner”, siger Anne Seehausen Hansen.

Hun påpeger også, at Danmark på mange punkter er et foregangsland på veteranområdet med den danske model med indsatsen før, under og efter udsendelsen i international mission.

 

Døgntelefon
Veterancentrets døgntelefon tilbyder rådgivning for både selvmordstruede veteraner og pårørende:
Telefon 7281 9700 er åben 24-7 alle årets dage, hvor du kan få rådgivning.
Mandag-tirsdag kl. 8-16 og onsdag-fredag kl. 8-15 kan du også komme til at tale med den vagthavende militærpsykolog.