[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Oberst Jette Albinus samlede i dag folk fra det frivillige veteranmiljø, fagprofessionelle, medarbejdere og militære samarbejdspartnere til en afskedsreception.

Den første taler var chefpsykolog ved Veterancentret Anne Seehausen Hansen, der i ly af mørket havde været inde på chefens kontor og taget hendes to karrikaturtegninger, som forestiller en chef med fuld fart fremad og medarbejdere, der halser bagefter. Det mente hun sammen med chefen for Rehabilitering- & Rådgivningsafdelingen var et passende billede på Jette Albinus høje energiniveau.

”Jette løber stærkt, men hun lytter også. Både til de frivillige veteranaktører, vores samarbejdspartnere og ikke mindst sine medarbejdere. Ja, hun insisterer på samarbejdet, og det er det vigtigste,” sagde Anne Seehausen Hansen.

Den næste i talerækken var formand for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig.

”Måske tror du, at du nu slipper af med veteranerne, men der er 2500 veteraner i Hjemmeværnet, så helt slipper du altså ikke. Men jeg vil gerne sige tak for dine gode råd, som vi – næsten – altid har fulgt,” sagde formanden.

Jette Albinus tiltræder stillingen som stabschef for Hjemmeværnskommandoen og udnævnes til brigadegeneral.