[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veterancentret tilbyder i perioden 2015-2017 soldater, veteraner og deres partnere at deltage på kommunikations- og parforholdskurset PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program). Undervejs evalueres PREP-kurserne, og dette har givet anledning til en procesevaluering om, hvordan det er gået med at sætte dette initiativ i søen. Procesevalueringen skal undersøge hvorvidt initiativet er meningsfuldt for kursusdeltagerne.

"Vores erfaringer og viden fra at køre kurserne er anvendelig ift. at optimere udbyttet af fremtidige PREP-kurser for deltagerne," siger projektleder for evalueringen, Jeanette Bonde Pollmann fra Veterancentret.


"Overordnet set var deltagerne på kurserne meget tilfredse med kurserne, og PREP-lederne har udtrykt, at det var meningsfuldt for dem at opleve en positiv forandring hos mange af parrene, fra parrenes ankomst til kurset, og til de forlod kurset," fortsætter Jeanette Bonde Pollmann.


Procesevalueringen konkluderer at PREP-kurserne er blevet implementeret med succes, men at der bør arbejdes videre med at implementere evalueringens anbefalinger. Rapportens konklusion anbefaler, at initiativet gøres til et permanent tilbud for soldater, veteraner og deres pårørende.

Læs rapporten