[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Veterancentret har løbende ændret vores måder at hjælpe veteraner og pårørende på, siden centrets oprettelse i 2011. Nogle gange er psykologisk behandling en løsning, men erfaringen er også, at der andre gange, og særligt i tilfældet med de hårdest ramte veteraner, er brug for andre redskaber.

Her bidrager Veterancentrets opsøgende rådgivere, socialrådgivere, brobyggere og beskæftigelsesrådgivere alle til at støtte de steder, hvor den enkelte veteran har behov for hjælp.
 
To af vores største indsatser for de veteraner, der er modvillige til at indgå i behandling, er derfor Døgntelefonen og vores opsøgende indsats. Dem kan du blive klogere på her.


Hjælp døgnet rundt

Når veteranen eller de pårørende kontakter os, sker det ofte gennem Døgntelefonen 72819700. På Døgntelefonen kan veteraner og pårørende søge hjælp på alle tider af døgnet.

Da centret blev oprettet, var det en anonym døgntelefon, hvor det i høj grad handlede om at rådgive og henvise veteraner til de steder, hvor de kunne få hjælp. Det var kun i meget akutte tilfælde, at der blev fulgt op.
 
I dag er Veterancentrets tilgang til psykisk skadede veteraner anderledes opsøgende på Døgntelefonen. Rådgiverne på telefonen er langt mere vedholdende og forfølger mulighederne for at yde støtte til veteranen, også selvom veteranen i første omgang afviser at få hjælp.

Her fylder også veteranens pårørende rigtig meget, og Veterancentrets rådgivere støtter og inddrager de pårørende i videst muligt omfang for at etablere et sikkerhedsnet og netværk, som kan supplere de professionelle tilbud. Veteranens netværk kan være en anden vej ind til at få åbnet en lukket dør.

Ude der hvor veteranen er

Veterancentret har også opsøgende rådgivere og brobyggere, der arbejder med at finde og støtte de mest udsatte veteraner - blandt andet der, hvor de fysisk befinder sig. De opsøgende rådgivere og brobyggere kommer ofte i kontakt med veteranerne gennem pårørende, venner, kommunale sagsbehandlere eller andre samarbejdspartnere, herunder for eksempel veteranhjemmene.

Når Veterancentret i dag hører om en bekymring for veteranen, tager vi bestik af situationen. Nogle gange skal vi direkte ud til veteranen for at kunne hjælpe bedst, men rigtig tit skal vi rundt om veteranen og inddrage hans netværk.

Senest er den opsøgende indsats blevet udbygget med en ny brobygger-funktion, som er dedikerede ressourcer til - med det samme - at tage fat i de veteraner, som har svært ved at modtage hjælp og måske har lyst til at træde ud af et forløb før tid.

Her arbejder brobyggerne for at få de rigtige mennesker på banen hurtigt, så veteranens akutte situation kan afhjælpes og bedres. Kongstanken er at der skal bygges bro mellem Veterancentrets beredskab og de indsatser, der kan ligge i kommunalt, statsligt eller frivilligt regi.

Også psykologisk og forberedende indsats

Veterancentret uddanner i dag soldater i at opdage psykiske efterreaktioner og reagere på dem, ligesom centrets militærpsykologer følger soldaten før, under og efter udsendelsen. Du kan læse mere om den indsats her.