[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Siden Veterancentrets oprettelse i 2011 har alle udsendte soldater mødt centrets militærpsykologer og socialrådgivere flere gange, både før, under og efter udsendelsen.

Formålet med at særligt militærpsykologerne følger soldaterne gennem udsendelsen er at spotte og igangsætte en tidlig behandling af eventuelle psykiske reaktioner, hvis en soldat bliver psykisk påvirket af udsendelsen. Denne forebyggende indsats har udviklet sig løbende og kan inddeles i to indsatser, før og efter 2014.

Indsatsen før 2014

Da Veterancentret bliver grundlagt i 2011 og frem til 2014, er Danmark meget aktive udenrigspolitisk. De udsendte soldater møder Veterancentres militærpsykologer flere gange før, under og efter udsendelse.

Før udsendelse, møder soldaten militærpsykologerne ved Missions Forberedende Uddannelse, hvor de undervises i stressreaktioner og håndtering af dem. Derudover tilbyder militærpsykologerne samtaler til soldater og pårørende, hvis der er utryghed omkring soldatens udsendelse.

Der bliver gennemført Battlemind-samtaler i missionsområdet, når udsendelsen slutter, men inden hjemkomst. Her bliver soldaterne gjort opmærksomme på de mange faktorer – sociale, psykosociale, hormonelle, ernæringsmæssige og fysiske – der spiller ind, når de vender hjem.

Ved hjemkomst til Danmark møder soldaten militærpsykologerne ved flere samtaler: Første gruppesamtale to uger efter hjemkomst, som er en opfølgning på battlemind-samtalen. Anden gruppesamtale fire uger efter hjemkomst, som er en opfølgning på første samtale.  Derudover er der individuelle samtaler for alle med en militærpsykolog.

Indsatsen efter 2014

Efter 2014 går den danske internationale indsats ind i en ny fase. Derfor er det i dag sådan, at soldaten før udsendelse møder militærpsykologerne ved Missionsforberedende Uddannelse, hvor de undervises i stressreaktioner og håndtering af dem. Derudover tilbyder militærpsykologerne samtaler til soldater og pårørende, hvis der er utryghed omkring soldatens udsendelse.

Under udsendelse møder soldaten militærpsykologerne under vores kontaktbesøg. I tilfælde af særlige hændelser rykker militærpsykologerne ekstra ordinært ud og gennemfører samtaler til de berørte soldater. De tilbyder også åben klinik for udsendte, der ikke direkte var involveret i hændelsen.

Ved hjemkomst gennemføres der individuel samtaler for alle udsendte. Derudover gennemføres der også en gruppesamtale for de mest eksponerede udsendte. Dernæst møder den udsendte militærpsykologen sidste gang syv måneder efter udsendelse til et fælles arrangement med soldater og pårørende, der omhandler efterreaktioner.


Opfølgning herefter

Nogle veteraner vil starte i et individuelt behandlingsforløb i forlængelse af møderne med Veterancentret. Veterancentret arbejder også med en opfølgende og opsøgende indsats, som er rettet mod tidligere udsendte, som opdager behov for støtte et stykke tid efter udsendelse. Læs mere om denne indsats her.

Veterancentret har også en Døgntelefon, 7281 9700, hvor veteraner og pårørende altid kan søge støtte.