[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Veteraner, idrætsfolk, veterankoordinatorer og fagfolk fra psykiatrien var blot nogle af de spillere på veteranområdet, der havde afsat en hel dag i Horsens til at diskutere, hvordan et godt samarbejde kan se ud.

Dagen bød på to gruppediskussioner: Den første handlede om samarbejde mellem de mange veteranaktører. Den anden om samarbejde indenfor idræt, behandling, beskæftigelse og pårørende.

- Der var mange budskaber på konferencen her i blandt vigtigheden af at kende til hinanden og hinandens muligheder, men også at man selv er bevidst om egne begrænsninger. For det er et faktum, at kun gennem samarbejde kan vi løfte opgaven, siger oberst Susanne Kiholm Lund, der er chef for Veterancentret.

Nye veteranaktører
Mikkel Anthonisen er projektejer af ”Oceans of Hope”, der arrangerer sejladser for mennesker med multipel sklerose, har udvidet tilbuddet til også at omfatte veteraner. Han er en af de nyere aktører indenfor veteranområdet.

- Det er fantastisk at se så meget entusiasme og så mange mennesker, som arbejder med det her. Vi har allerede nu et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Soldaterprojektet og har haft veteraner med ude at sejle, så jeg glæder mig bare endnu mere til næste års sejlsæson, og forhåbentlig allerede der kan vi få et tilbud op at stå, siger Mikkel Anthonisen. 

Samarbejde batter
En af de mere garvede deltagere var Sara Møller Olesen, der er veterankoordinator i Varde kommune. Hendes erfaring er, at man kan komme rigtig langt med et godt og stærkt samarbejde lokalt. Hun samarbejder tæt med blandt andre de frivillige foreninger, kontaktofficererne fra de forskellige garnisoner og KFUMs Soldatermission.

- Vi har hver især nogle forskellige kompetencer og roller at byde ind med i forhold til veteraner, og når vi har kendskab til hinanden, så kan vi bruge hinanden til gavn for veteraner og pårørende, så de får bedst mulige hjælp og støtte, når de har brug for det, siger Sara Møller Olesen.

Den næste konference finder sted i maj 2018