[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Veterancentret har undersøgt forekomsten af symptomer på posttraumatisk stress (PTSD) og depression blandt veteraner fra ISAF hold 7 6 ½ år deres hjemkomst fra Afghanistan. Undersøgelsen viser, at 13,7 procent oplever svære symptomer på PTSD, mens 14 procent oplever moderate eller svære depressionssymptomer. Det er en signifikant stigning fra sidste gang, holdet blev undersøgt 2 ½ år efter dets hjemkomst. Her var andelen med svære PTSD-symptomer på 9,6 procent og andelen med moderate eller svære depressionssymptomer 9 procent.

”Det kan måske virke underligt, at symptomerne optræder så sent efter udsendelsen, men resultaterne fra vores undersøgelse er i tråd med international forskning, der ligeledes viser, at for mange udsendte opstår symptomerne først adskillige år efter udsendelsen,” siger forsker ved Veterancentret, Karen-Inge Karstoft, som står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at de veteraner, der har symptomer på PTSD 6 ½ år efter hjemkomsten, har haft traumatiske oplevelser efter udsendelsen og et svagere socialt netværk end dem uden symptomer på PTSD.

”Vi ved ikke, hvad der er hønen og ægget i denne sammenhæng. Men det kan godt tænkes, at efterfølgende traumer og andre belastende livsomstændigheder og social isolation kan hobe sig op, så det til sidst kan udløse psykiske problemstillinger, siger Karen-Inge Karstoft.

Undersøgelsen klarlægger, at veteranerne med moderate til svære PTSD-symptomer ikke i højere grad har været udsendt igen efter ISAF hold 7 sammenlignet med dem, der ikke har symptomer på PTSD.

ISAF hold 7 er en del af den første danske generation i nyere tid, hvor større grupper har været udsendt og deltaget i kamphandlinger. Fundene fra undersøgelsen kan dog ikke direkte overføres til andre hold og missioner.

Sammenligner vi ISAF 7 med ISAF 15, var vilkårene for opgaveløsningen og trusselsituationen meget forskellig på de to hold. Det afspejles også i tallene, hvor der på ISAF 15 var 5,5 procent med svære PTSD-symptomer 2 ½ år efter mod 9,6 procent på ISAF hold 7,” siger oberst Jette Albinus, chef for Veterancentret.

Veterancentret vil de næste tre år blandt andet forske i forebyggelse af psykiske efterreaktioner. Målet er at implementere et robusthedsprogram, der skal hjælpe soldaten med at håndtere et eventuelt forhøjet alarmberedskab og negative tanker og følelser.

”Undersøgelsen peger på, at selvom tiden går, bliver det ikke mindre vigtigt at være opmærksom på  veteraners mentale helbred. Der kan derfor være brug for en opfølgende indsats mere end otte år efter udsendelsen. Et andet tiltag kunne være at støtte og fastholde veteranens netværk,” siger oberst Jette Albinus.
 
  • Veterancentret tilbyder alle hjemvendte soldater en hjemkomstsamtale, hvor veteranerne drøfter deres udsendelse, sværhedsgraden af belastninger under udsendelsen og deres oplevelse af udsendelsen.
  • Veterancentret rådgiver om almindelige reaktioner i forbindelse med hjemkomst, samt hvilke reaktioner over tid, veteranen skal søge hjælp på baggrund af.
  • Veteranerne bliver forsøgt kontaktet seks måneder, to, fem og otte år efter udsendelse.
  • Veterancentret tilbyder livslang psykologhjælp til veteraner med psykiske skader fra en udsendelse.

Læs rapporten