[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

I oktober 2017 afholdt Veterancentret konferencen ”Viden om Veteraner”, hvor der blev delt viden om veteranforhold. Veterancentret vil gerne gentage denne gode lejlighed til at mødes indbyrdes med veteranaktører og inviterer derfor til en ny konference – denne gang i Vingsted Centret ved Vejle den 25. april.

Så skab plads i din kalender på denne dag. Nærmere oplysning om tilmelding følger i det nye år.