[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

En udsendelse kan give ar på sjælen – et faktum de fleste danskere kender fra både virkeligheden og fiktionens verden. Men at en udsendelse kan få dig til at vokse som menneske, er ikke nær så udbredt en sandhed.

Og det er synd, mener Veterancentrets Julie-Astrid Galsgaard, der i sit virke som militærpsykolog også ser veteraner, der formår at vende ubehagelige oplevelser på deres udsendelse til en erfaringer, de siden hen kan bruge i en positiv sammenhæng.

”Jeg har en hypotese baseret på min erfaring som klinisk psykolog og min teoretiske faglighed om, at krig faktisk kan styrke robustheden. Det er åbenlyst, at traumatiske oplevelser under udsendelse i nogle tilfælde medfører negative konsekvenser for den enkelte soldat og dennes familie. Men jeg mener omvendt, at det omvendte også gør sig gældende: At mange ville være endt i tilsvarende dårligere stand, hvis de ikke havde været i Forsvaret og udsendt. Snarere end at se på Forsvaret som en skadende faktor kan fællesskabet, de personlige udfordringer og det at føle, at man tjener et formål, være en beskyttende og endda udviklende faktor,” siger Julie-Astrid Galsgaard i seneste nummer af Forsvarsavisen.

Derfor har militærpsykologen skrevet fire artikler om veteraner, der har oplevet det, man i psykologisk fagsproget kalder posttraumatisk vækst.

Bliv selv klogere på emnet ved at læse med her.