[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Fredag den 3. november udsender Veterancentret over 600 elektroniske breve til soldater fra ISAF hold 10. Brevene indeholder et spørgeskema, som skal hjælpe Veterancentret til at forstå, hvordan danske soldater reagerer efter en udsendelse, og dels skabe mere viden om hvor mange, der oplever psykiske problemer. Derfor håber Veterancentrets forskere, at så mange som muligt vil besvare spørgeskemaerne.

Det er jer, der kan fortælle os forskere om, hvordan det opleves at være sendt i international mission. Det er en viden, som gør os klogere på, hvordan Forsvaret – på et sikkert forskningsmæssigt grundlag – bedst mulig kan forberede jer på en international mission, og hvordan I får gode vilkår for igen at kunne vende tilbage til en hverdag i Danmark, siger seniorforsker og ph.d Anni B.S. Nielsen.

Veterancentret har tidligere sendt andre spørgeskemaundersøgelser ud, som har haft politisk betydning. Således var besvarelserne fra soldaterne på ISAF hold 7 medvirkende til at halvtårsreglen blev ophævet, hvor veteraner kun kunne få arbejdsskadeerstatning, hvis deres PTSD opstod senest et halvt år efter udsendelse.

Det er tredje hold ISAF-udsendte, som Veterancentret udsender en spørgeskemaundersøgelse til. 

- Vi har tidligere undersøgt psykiske efterreaktioner på ISAF hold 7 og ISAF hold 15 og vil nu gerne afdække, om de psykiske reaktionsmønstre, der kendetegnede disse hold, også genfindes på andre hold. På den måde kan vi undgå at generalisere ud fra ganske få hold og i stedet får et bredere billede af psykiske reaktioner efter udsendelse. Derfor er det så vigtigt, at I hjælper os, så vi forhåbentlig kan hjælpe jer til at få den rette indsats på det rette tidspunkt, siger Anni B.S. Nielsen